13 Temmuz 2019 Cumartesi

Tapu Devir Harcını Alıcı Mı Öder Satıcı Mı?

Tapu Devir Masrafı Kim Tarafından Ödenir?

 Hem istenilen nitelikte hem de bütçeye uygun bir evi bulmak hiç de kolay değildir. Fakat bu nitelikte bir evi bulmakla iş bitmiyor. Bunun nedeni evin bulunmasından sonra yeni bir sürecin daha başlıyor olmasıdır. O iş de alım satım işlemleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı satın alınacak olan evin tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini gerektiğidir


 Bu işlemler için de gerekli olan hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Netice olarak da bu süreçle alakalı bilgi sahibi olunmasının gerekliliği söz konusu olmaktadır. Aksi bir durumda tapu devir işlemleri ile başlayan süreç sıkıntılı ve yorucu olabiliyor. Özellikle ödeme gerekliliğinin olduğu masrafların neler olduğunu iyi bilmek önemli. Tapu İşlemleri İçin Hangi Masraflar Yapılıyor?

 Bir gayrimenkulün alım satımı için gerçekleştirilmesi gereken önemli tapu devir işlemleri bulunmaktadır. Tüm bunlar için de tapu harcının ödenmesinin gerekliliği söz konusudur. Ödenecek olan tutar, ilgili konutun bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu devir harcı olarak alınıyor. Yani tapuyu üzerinize alabilmeniz için yasalarca belirlenmiş olan binde 20 oranındaki tapu harcını ödemeniz gerekmektedir.

 Ancak ev alanlar için konut bedelinin haricinde yapılacak bazı masraflar da bulunuyor. Ev alım/satım işlemleri taşınmazın kaydının olduğu ilgili Tapu Müdürlüğü'nde yapılmaktadır. Tapu harcının satış bedeli üzerinden binde 20 oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor.


 Tapu Devir Masrafı Hesaplama

 Bir evin satış işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ödenmesi gereken tapu devir masrafı söz konusudur. Bir başka ifadeyle ödenmesi gereken ve alım/satım bedelinin üzerinden hesaplanan bir tapu harcı bulunmaktadır. Ödenecek tutar, tapuyu devreden ve üzerine alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanıp ödeniyor.

 Örneğin; 400 bin lira değerinde bir ev satın alındığı var sayılsın. Bu 400 bin liralık tutarın yüzde 20’si ise 8.000 TL’ etmektedir. Ödenmesi gereken tutarın yani tapu devir masrafının alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekir. Yani toplam olarak ödenecek olan tutar binde 40 oranın tekabül etmektedir.

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post